Skogflatbelg (Lathyrus sylvestris)

Skogflatbelg (Lathyrus sylvestris) ligner veldig på bredflatbelg, og et av karakterskillene er at skogflatbelgen har grenet slyngtråd, altså at den vokser med flere etasjer med tråder, noe denne ikke gjør, så ut fra denne karakteren skulle dette være bredflatbelg.

Jeg er usikker på hvor sikker karakteren er, eller hvor variabel slyngtråden er hos skogsflatbelgen, samt at bredflatbelgen er mindre vanlig, så har derfor lagt denne som en skogflatbelg.

Naturlig utbredelse i Madeira, Europa til vestlige Sibir og Kaukasus.

Skogflatbelg (Lathyrus sylvestris)

Skogflatbelg (Lathyrus sylvestris)

Skogflatbelg (Lathyrus sylvestris)

Last updated on 19 June 2024