Veikarse (Rorippa sylvestris)

Veikarse (Rorippa sylvestris) vokser i hagen til en av naboene, og er en av få eksemplarer jeg har funnet her i Sandbukta.

Naturlig utbredelse er i Azorene, europa til Sibir og Vest-Himalaya.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 24 June 2024