Tettegras (Pinguicula vulgaris)

Tettegras (Pinguicula vulgaris)

Som soldugg må tettegress opptre langt mer vennlig mot sine ofre ellers i sesongen når de trenger å formere seg. Derfor er blomsten hevet høyt over de klebrige…


Skogstjerne (Lysimachia europaea)

Skogstjerne (Lysimachia europaea)

Går du en tur i skogen i mai/juni vil du nesten helt sikkert se en skogstjerne eller fler. Denne skogbunnens stjerne kan enkelte steder vokse i tette…


Maiblom (Maianthemum bifolium)

Maiblom (Maianthemum bifolium)

Er du heldig kan du komme over store og tette bestander av maiblom, som her hvor den helt dominerer bakken. Maiblom (Maianthemum bifolium) har naturlig…


Multe (Rubus chamaemorus)

Multe (Rubus chamaemorus)

Multe (Rubus chamaemorus) har naturlig utbredelse i subarktisk og subalpin nordlige halvkule.


Blokkebær (Vaccinium uliginosum)

Blokkebær (Vaccinium uliginosum)

Blokkebær kan kanskje ligne på blåbær i forbifarten, men både blomsten og frukten er veldig forskjellig. En smak på frukten vil gi smaksløkene umiddelbar…


Multe (Rubus chamaemorus)

Multe (Rubus chamaemorus)

Multeblomsten er vakker, skjør og kortlevd. Det skal ikke mer enn en regnskur og noen vindkast til før kronbladene ødelegges. Om noen uker vil det vise seg om…


Kattugle (Strix aluco)

Kattugle (Strix aluco)

Over tid la jeg merke til at spesielt på ettermiddagene var det et veldig spetakkel fra flere svarttroster i samme område. Første gang jeg sjekket fant jeg…


Rogn (Sorbus aucuparia)

Rogn (Sorbus aucuparia)

I fjor var det knapt en blomst å se på rognetrærne, mens i år er det ikke en eneste rognetre uten blomsterstand på hver eneste gren. Det er så mange rogn i…


Monolluma socotrana

Monolluma socotrana

Monolluma socotrana can be found with flowers almost any time of the year on Socotra, but where to find one is the question. This one was just next to the…


Beadbean (Maerua angolensis ssp. socotrana)

Beadbean (Maerua angolensis ssp. socotrana)

Maerua angolensis ssp. socotrana is a species with the unmistakable hanging branches that sway in the wind. It's found sporadically throughout Socotra, growing…