Archive for 'Flowers'

Villøk – Field Garlic (Allium oleraceum)

Villøk – Field Garlic (Allium oleraceum)

Under blomstringen ser villøken mer rufsete ut, med blomster som både henger ned og strutter i alle retninger fra blomsterstanden. Strandløkens (Allium vineale) blomster har kortere stilk og står ryddige opprett i blomsterstanden. Det er når disse to artene står i blomst de er enklest å skille fra hverandre, og på Fyrsteilene vokser de spredt […]

Villgulrot - Wild Carrot (Daucus carota)

Villgulrot – Wild Carrot (Daucus carota)

Villgulroten er en toåring plante som jeg kun har funnet ett sted på Fyrsteilene. Den kan ha kommet hit med mennesker eller fuglene og er av fremmedartene på øya blandt de med minst sprednings og invasjonsfare. Fremmedartsbasen 2018 – villgulrot

Strandløk – Wild Garlic (Allium vineale)

Endelig står strandløken i blomst. De er ikke like fargerike og tallrike som gressløken, men de tar det igjen i eleganse og lengde. De enkeltsående stenglene vokser seg lange og vaier i den minste bevegelse i luften. Strandløken er en av tre villøkarter som vokser på Fyrsteilene. I tillegg til gressløk (Allium schoenoprasum) vokser også […]

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Det var lite humler og bier på våren og forsommeren på Fyrsteilene, men nå er det store mengder av de og her nyter en humle en av de mange frodige og riktblomstrende aksveronikaene. Hvert år er det et kappløp om å rekke å komme i blomst før det skrinne jordsmonnet tørker ut i vinden og […]

Villøk - Field Garlic (Allium oleraceum)

Villøk – Field Garlic (Allium oleraceum)

Villøken er forskjellig fra de to andre villøkene – strandløk (Allium vineale) og gressløk (Allium schoenoprasum). Den likner på strandløken ved at den også har lange stengler, men i motsetning til den vokser den gjerne i grupper og har blomster som strutter ut som uregjerlig hår i blomsterstanden. Den vokser i tette bestander nord på […]

Strandløk - Wild Garlic (Allium vineale)

Strandløk – Wild Garlic (Allium vineale)

Strandløken vokser spredt på Fyrsteilene og vokser i motsetning til gressløken som enslige og lange stengler som vaier i vinden. Alle det tre villøkartene vokser på Fyrsteilene og de klarer fint å mostå presset fra de innvaderende og menneskeintroduserte artene som gravbergknapp (Phedimus spurius), både fordi de er tørketolerante og vokser seg mye høyere enn […]

Åkervindel – Field bindweed (Convolvulus arvensis)

Åkervindel – Field bindweed (Convolvulus arvensis)

På Fyrsteilene takler åkervindelen presset fra de innvaderene og menneskeintroduserte artene som gravbergknapp (Phedimus spurius) fordi den slynger seg raskt opp og utover. Selv der plantene den konkurrerer med blir relativt høye vil den få nok lys. I strandsonen er den enkelte steder den eneste arten som vokser. En konsekvens av at den vokser så […]

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Den vakre aksveronikaen vokser over hele Fyrsteilene, men den sliter med konkurranse fra den invaderende og menneskeintroduserte gravbergknappen (Phedimus spurius) som danner ugjennomtrengelige tepper som gjør det vanskelig for frø og spire til levedyktige individer.

Smalkjempe - Ribwort Plantain (Plantago lanceolata)

Smalkjempe – Ribwort Plantain (Plantago lanceolata)

Smalkjempen vokser enkelte steder i tette bestander på Fyrsteilene, og den ser ut til å klare konkurransen fra de menneskeintroduserte og innvaderende artene godt. I en av smalkjempeengene valgte et hvitkinngåspar å hekke i år, med hell, så det blir spennende å se om paret velger det i gjen neste år.

Ormehode - Viper's Bugloss (Echium vulgare)

Ormehode – Viper’s Bugloss (Echium vulgare)

Ormehode vokser kun sporadisk på Fyrsteilene, og kanskje en av årsakene kan være at den beites ned av hvitkinngjessene? I skråningen ved båthavna vokser det et stort individ, men den får ikke satt mange frøene fordi gjessene stadig er bortom og napper av den. Ormehode er en toåring plante, og uten frø ingen spredning.

Aksveronika - Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Aksveronika – Spiked Speedwell (Veronica spicata)

Fyrsteilene har en rik flora der en av disse er aksveronikaen som du kan finne over hele øya. Enkelte steder vokser den i tette bestander, mens andre steder sliter den i konkurransen med invaderende arter som mennesket har introdusert.

Strandløk – Wild Garlic (Allium vineale)

Strandløk – Wild Garlic (Allium vineale)

I motsetning til gressløken vokser strandløken veldig spredt på Fyrsteilene. Blomsten er også en blek affære i forhold til den lilla gressløken. Her vokser blomsterknoppene opp fra blomsterstanden, og om få dager vil de stå i blomst.

Torskemunn - Common Toadflax (Linaria vulgaris)

Torskemunn – Common Toadflax (Linaria vulgaris)

En av de mange planteartene som vokser på Fyrsteilene. Den vokser sporadisk her og der – denne på østsiden ved havna.

Hvitbergknapp - White Stonecrop (Sedum album)

Hvitbergknapp – White Stonecrop (Sedum album)

Hvitbergknappen vokser spredt på Fyrsteilene og trives der nesten ingen andre arter klarer seg. Denne vokser stor og livskraftig i skråningen ned mot båthavna.

Strandløk - Wild Garlic (Allium vineale)

Strandløk – Wild Garlic (Allium vineale)

Fyrsteilene har en rik flora, og når det har vært tilstrekkelig med nedbør kan man se alle artene i all sin prakt. Alle de tre villøkartene finnes her, og denne vokser spredt spesielt fra midten til sør på øya. Den mest dominerende av villøkartene er gressløken (Allium schoenoprasum) som blomstrer tidligst av alle og farger […]

Åkervindel - Field bindweed (Convolvulus arvensis)

Åkervindel – Field bindweed (Convolvulus arvensis)

Fyrsteilene har en stor bestand åkervindel og når de står i blomst kjenner du den milde og søfte duften når det er lite vind en dag med sol, eller om du dytter nesen ned i en av blomstene. Åkervindelen liker å blande farger og du kan se den helt hvit, rosa, eller en blanding av […]

Strandsmelle - Sea campion (Silene uniflora)

Strandsmelle – Sea campion (Silene uniflora)

Strandsmellen trives godt i strandsonen på Fyrsteilene og dette flotte eksemplaret vokser like ved moloen og naustet. På en solrik og vinstille dag kan du kjenne den søte duften fra blomstene selv i god avstand fra plantene.

Åkervindel - Field bindweed (Convolvulus arvensis)

Åkervindel – Field bindweed (Convolvulus arvensis)

Fyrsteilene har en stor bestand åkervindel og når de står i blomst kjenner du den milde og søfte duften når det er lite vind en dag med sol, eller om du dytter nesen ned i en av blomstene. Åkervindelen liker å blande farger og du kan se den helt hvit, rosa, eller en blanding av […]

Gressløk - Chives (Allium schoenoprasum)

Gressløk – Chives (Allium schoenoprasum)

En vakker solnedgang i en av de mange gressløkengene på Fyrsteilene. Det blir nok mange år til neste gang gressløkene har fått vokse seg så store og struttende som i år. Normalt hemmes de av at det er perioder med lite vann, for her på Fyrsteilene er det svært grunnt jordsmonn som tørker ut rask […]

Gressløk - Chives (Allium schoenoprasum)

Gressløk – Chives (Allium schoenoprasum)

I år har gressløkengen på Fyrsteilene perfekte forhold og resultert i store og saftige planter og digre blomsterstander som her står i full blomst. Mange somre har det sett lovende ut helt til dagene går uten regn og veksten stopper opp og plantene blir spinkle og med middelmådige blomsterstander. Det kan fort tørke også i […]

Røsslyng | Heather (Calluna vulgaris)

Since a very young kid I remember how the last of summer had such an abundant burst of flowers of this species. And with it so many bumble bees, bees, butterflies and insects of so many kinds were buzzing around these hardy plants. For some time it looked as if the flowering would not happen […]

Skogkløver | Zigzag Clover (Trifolium medium)

Zigzag Clover (Trifolium medium) Oslo, Norway At first you might think you’ve encountered a red clover (Trifolium pretense). It is after all red, and it is a clover. But take a look at those elongated leaves, and the hue and color of the flowers. They are richer and more vibrant than that of the red […]

Rhododendron kesangiae var album

This beautiful and relatively large leaved species was my first and only encounter and the only one still with newly opened flowers. The other plants here were already starting to fade and had lost most of the pink hues and become mostly white. This might also be a natural variance of this species, as well […]

Rhododendron falconeri

This is perhaps the most impressive of all the rhododendron species I encountered during my travel in Bhutan. Not because it was such a huge specimen, it was in fact a young bush which made these flowers accessible to me, as mature plants have their inflorescences too high to reach. Not because it had such […]

Adonis brevistyla (Ranunculeae)

This species came as a total surprise to me, and only because I finally encountered a rhododendron plant with white flowers accessible to me on the ground! All the others had been too high on very tall rhododendron trees. The rhododendron encounter was absolutely amazing and will be covered in an upcoming post, but when […]

Rhododendron thomsonii

There are many species of rhododendron that might pass you by when you’re faced with huge trees of them in bloom so lavishly that you cannot keep your eyes off them. I caught a glimpse of a different red hue close to the ground and the road. We stopped so I could take closer look […]

Rhododendron arboreum

You can get a lot of information on the local weather patterns and precipitation by simply looking at the type of vegetation, and in some places you will know that the clouds are hugging the landscape for long periods of time as these long “beards” only grow to these lengths where the moisture is frequent […]

Rhododendron kesangiae

My previous encounter of this species was carrying one inflorescence with flowers just opening, but was exceedingly hard to get up and close to. I was naturally exhilarated to be able to encounter wonderful specimens here that I could touch and admire as close as I wanted. This very location was a veritable garden with […]

Drumstick primrose (Primula denticulate)

As with a large number of plant species in Bhutan and Himalaya as a whole, this one is a hugely popular garden plant in Europe, as it is so easy to grow. It is so common in garden centers and gardens, that when I realized what species I saw alongside the roads I was reluctant […]

Rhododendron arboreum var. Roseum

Most of us in the western world, and perhaps in particular in Europe, are familiar with the Rhododendrons in gardens and parks and think of them as some of many beautiful flowers in the spring. Me included. But when you see them in the wild – where they have evolved throughout the aeons – you […]

Fringed Rue (Ruta chalepensis) UV

No special patterns appear in UV for this flower!

Fringed Rue (Ruta chalepensis)

Fringed Rue (Ruta chalepensis)

I only found this species in one specific location on Skant (or Skand) – the highest point on all of Socotra – and was grateful it was in bloom. Elevation: 1480 meters.

Libinhania sphaerocephala UV

Very dull in UV compared to the many color variations in visible light. Endemic.

Libinhania sphaerocephala

Libinhania sphaerocephala

Close to the top of Socotra, Skant (or Skand) I found some healthy plants of this species under some trees, which was a relief as all the previous I saw on the way up here were either drooping from lack of water or were browsed by goats. Endemic.

Oldenlandia balfourii UV

The yellow center of the flower is dark in UV, and the white petals are also quite dark. In UV this small flower appears prominent against the greyness of the background seen here. Endemic.

Oldenlandia balfourii

Oldenlandia balfourii

This plant has such tiny flowers so they are very easy to miss! On the field below the weather station of Skant I found many of them growing under trees. Endemic.

Spiniluma discolor

Spiniluma discolor

On the highest peaks of Socotra you’ll find magnificent deciduous trees like this one. Some were finished shedding leaves whilst others were in yellows or reds like the temperate autumns. I was definitely entering their very last moments before the season of rest, so this is perhaps more a developing fruit than that of a […]

Trichodesma microcalyx

Trichodesma microcalyx

The smaller plants on top of Socotra were still in good condition, and thus I found flowers in excellent condition compared to the drooping or even dried ones further down the slopes. Had I come a week or so later, even the plants up here would have been drooping, so I was very grateful! Even […]

Trichodesma microcalyx

Trichodesma microcalyx

The smaller plants on top of Socotra were still in good condition, and thus I found flowers in excellent condition compared to the drooping or even dried ones further down the slopes. Had I come a week or so later, even the plants up here would have been drooping, so I was very grateful! Even […]

Searsia thyrsiflora UV

Searsia thyrsiflora UV

Not particularly colorful in visible light and even less so in UV – all dark as it is.

Searsia thyrsiflora

Searsia thyrsiflora

I found many of this species on top of Socotra – Skant (or Skand), but few with good flowers as it was nearing the end of the season. Endemic.

Pulicaria lanata UV

Dark center opposed to the all-yellow appearance in visible light – a typical Asteraceae! Endemic.

Pulicaria lanata

Pulicaria lanata

As I was getting closer to the highest of the Haghier (or Haggeher) mountains – Skant (or Skand) – I noticed this plant with wooly leaves, but none with flowers, or at least none with fresh flowers. On the very top of Socotra, on Skant, I did find some that still not past blooming. Again […]

African Boxwood (Myrsine africana)

African Boxwood (Myrsine africana)

A most peculiar inflorescence, but with with very attractive color! I found only two plants with this stage of flowering – all other were passed bloom. Again the top of Socotra – Skant (or Skand) was the very last range for the season, as on lower altitudes the dry season was well underway.

Thamnosma socotrana

Thamnosma socotrana

A most peculiar plant! I only found this plant with fresh flowers, but unfortunately not with open flowers yet. I found it in very steep terrain close to the top of Skant (Skand). Here the goats seemed to have been unable to destroy the vegetation, so it was exceptionally dense and varied.

Libinhania rosulata – as a tree!

Contrary to available literature, this is not necessary a cushion plant, unless goats get to them. I found this specimen of epic proportions on a sheer cliff – unacessible to the goats. It was like a tree – perhaps many hundreds of years old. This is a typical example of how goats have transformed many […]

Hypericum scopulorum

Hypericum scopulorum

Never in my entire life have I seen hypericum grow as dense and tall shrubs as on top of Socotra (Skant)! I was mesmerized by the abundance of plants and flowers, and also relieved that goats leave at least this species alone. Endemic.

Hypericum scopulorum UV

Hypericum scopulorum UV

Hypericums are beautiful in UV light, as they are not uniformly colored, and this species is no exception. This species forms impenetrable thickets dotted with flowers, that seem pruned by an expert, but neither goat nor human have anything to to with this amazing growth! Endemic.

Convolvulus sarmentosus UV

Yet another Convolvulaceae with identical color in UV light! I have yet to encounter one, no matter ho many different colors in visible light, that is not the same in UV!

Convolvulus sarmentosus

Convolvulus sarmentosus

Resembles Convolvulus sarmentosus, but its petals are rounded outwards opposed to this one which are flattened and pointing inwards at the mid-nerve of the petals. Also grows on lower elevations than this (1500 meters elevation), but few are intact as they are eaten by goats and cows. A very small plant, but that I think […]

Libinhania rosulata UV

The tiny flowers are dark in UV light compared to the mellow cream in visible light. Endemic.

Micromeria remota

Micromeria remota

I wish I had a week on top of Socotra as there are so incredibly many magnificent plants species and many grow only on socotra! This was the only specimen I could find on Skant (Skand), but with more days I’m certain I would have found magnificent speciemens if I could have climbed where goats […]

Helichrysum rosulatum

Libinhania rosulata

As the island of Socotra is basically one big goat farm, there are very few plants that are not consumed, or at least stunted by their grazing. Several plant species are venomous while others emit sticky or foul tasting juice. This species has no such defense and is eaten by goats. Thus I was looking […]

Coelocarpum haggierensis UV

No surprise in color distribution in UV light compared to visible light for this species – brighter center compared to the darker outer. Endemic.

Coelocarpum haggierensis

Coelocarpum haggierensis

This species grows to the size of small trees, and this one is just a few meters from the highest point of Socotra – Skant (or Skand). Endemic.

Hypericum balfourii UV

The flowers of this giant of hypericums are dark in center in UV, compared to the all-yellow in visible light. Endemic.

Hypericum balfourii

Hypericum balfourii

When I suddenly stood in front of a hypericum tree, my heart jumped an extra beat and I jumped towards it in awe to make sure I did not hallucinate! This plant is close to 3 meters tall and is not only endangered due to it’s endemism and very limited range but must be of […]

Socotra bottle tree (Adenium obesum ssp. socotranum)

Socotra bottle tree (Adenium obesum ssp. socotranum)

This is the iconic and endemic bottle tree, or desert rose of Socotra – Adenium obesum ssp. socotranum. When you find one in bloom like this one you simply cannot resist taking a closer look. It is an amazing sight to see the lushness and bright colors in a landscape of dryness – it’s like […]

Socotra bottle tree (Adenium obesum ssp. socotranum) UV

What’s interesting with this landscape view of the bottle tree, is that the flowers appear same color in UV as the lichen on the rocks! Endemic.

Socotra bottle tree (Adenium obesum ssp. socotranum)

Socotra bottle tree (Adenium obesum ssp. socotranum)

This species is endemic to Socotra, meaning it grows only on this island! They come in so many shapes and sizes and sometimes resembles works of art – with or without flowers. Despite this it was not easy to find a specimen with a great shape and with flowers, as either I found amazing shapes […]

Lavandula nimmoi

Lavandula nimmoi

To find Lavender on Socotra was not expected, and my mindset was on this being an invasive or at least non-endemic species. But endemic it is! Again most were completely eaten by goats, but I managed to find one that was partly intact, at least one of inflorescences. Endemic.

Lavandula nimmoi UV

Appears much duller in UV compared to visible light. Endemic.

Kalanchoe farinacea UV

Very interesting in UV, as the flowers have more variations in color than in visible light in which it appears uniformly orange.. Endemic.

Heliotropium nigricans

Heliotropium nigricans

All specimens of this species were heavily grazed by goats, so I was very happy to find this plant which had one intact and healthy flower. Endemic.

Heliotropium nigricans UV

White in visible light but quite dark in UV, and stands out in an otherwise dull/grey background in UV.

Tamarix nilotica

Tamarix nilotica

An incredible plant growing to small trees here in Stera of south Socotra. Earlier this morning I saw “bleeding” on the trunks and branches of these plants, and realized it was water. I thought it was moisture caught during the night. It was as salt as it gets! These plants stand tall and strong here […]

Euryops arabicus UV

No surprise for this Asteraceae – dark in the center opposed to all yellow in visible light.

Euryops arabicus

Euryops arabicus

At around 700 meter elevation this species start to appear alongside the road to Dixam, and on the plateau they are in some places so dense you can see the yellow of the flowers from far away.

Socotra plant 22

Socotra plant 22

I found this species on the scorching hot plain at sea level in the north by the road to Dixam, as well as higher up on around 800 meters elevation. Please help me identify it – leave a comment 🙂

Leucas sp

Leucas sp

Resembles leucas spiculifera, but the flowers are morphologically too different to be same species. Please help me identify it – leave a comment 🙂

Leucas virgata

Leucas virgata

I found very few with flowers, and only this one with a healthy flower. All plants were stunted due to heavy grazing by goats. Endemic.

Dirichletia obovata

For me the trail to the Hoq cave was so much more interesting than the cave itself, as here you’ll see incredible specimens of so many endemic species like the dirichletia obovata which I did not encounter elsewhere during my 14 day journey throughout the island.

Exacum affine

Exacum affine

Mesmerizingly beautiful plants when in bloom! If the plant has found a better than average place to grow, and against all odds have not been stunted by goats, it will produce a huge number of flowers and that is truly a magnificent sight! Endemic.

Libinhania gracilipes

Libinhania gracilipes

A slender and fragile plant with flowers I’m surprised were not eaten by the goats. I found it on my way to Hoq cave – quite close to the opening, so moisture was still available for the plants to complete flowering.

Helichrysum sp

Helichrysum sp

Resembles helichrysum gracilipes, but I’ve not found documentation on a wide variation on the inflorescence or leaves – only color variation of pink to white flowers. This one has asymmetrical flower, opposed to asymmetrical or zygomorphic in gracilipes. I found it on my way to Hoq cave – quite close to the opening, so moisture […]

Achyranthes aspera

Achyranthes aspera

This is the only specimen I found growing out in the open landscape that was not eaten by goats. Perhaps it was intact because it was leaning against a rock? The other ones I found were growing inside other plants that were either unpalatable or to thorny for the goats to bother reaching for them.

Exacum affine

Exacum affine

Very eye-catching flowers, so much so that quite a few know them from florists as a house plant. These were located alongside the stream between the dunes of Archer in the north of Socotra.. Endemic.

Limonium paulayanum

Limonium paulayanum

A very hardy plant that I found commonly in the Archer area in the north-east where it grows close to the ocean and thus the salt. I found very few with open flowers during my visit. Endemic.

Socotra plant 21

Socotra plant 21

Yet another species in the fabaceae family and quite common too. This is from the Archer sea-side in the north-east. Please help me identify it – leave a comment 🙂

Haya obovata

Haya obovata

Well hidden flowers in clusters. Found near the Archer sand dunes. Endemic.

Dirichletia virgata

Dirichletia virgata

I had to look far and wide to find a plant with flowers, as they all seemed past their prime flowering season, but at least I did find this one! Endemic.

Cyperus conglomeratus

Cyperus conglomeratus

An amazing plant that can survive being completely covered by sand for long periods. During my visit the plant was in a situation completely opposite – the roots were out in the open, and it looked like long tentacles. Yet it was vital and in full bloom! The root system seems extraordinarily wide and deep […]

Heliotropium socotranum

Heliotropium socotranum

Found widespread on and around the Archer sand dunes and varies between all white or yellow or something in between, as seen here. It resembles H. wagneri and H. shoabense, but the two have a very limited range.

Atriplex farinosa (Chenopodiaceae)

Atriplex farinosa (Chenopodiaceae)

The sand dunes of Erissel – the Socotra east cape – have some very specialized plants thriving in the wind-swept sand. This species was in some places growing so dense that it seemed like a silvery thicket. This location is windswept and hot, with only rain or brackish water available, but this is a specialist […]

Kohautia socotrana

Kohautia socotrana

This flower is so elusive! I found one flower, and marked the spot so I would find it when I returned with my camera. Alas! I did not find it. It’s color is very similar to the ground in which it grows, and it’s so slender and skinny that even fully opened flowers are easily […]

Trachyspermum pimpinelloides

Trachyspermum pimpinelloides

I was in luck to find plants with inflorescences! Most were early in their development, and I found them not far from the beach in the north east of the island.

Corbichonia decumbens

Cucumis prophetarum

The entirety of this cucumber plant is really fascinating, and I’ve never seen it before, nor do I know if it’s an endemic or not.

Corbichonia decumbens

Corbichonia decumbens

This one I found on the riverside of Kalesan gorge, which means it must endure flash floods – impressive!

Cryptolepis socotrana

Cryptolepis socotrana

I found this species only in this location during my two week stay on Socotra. It grows in a crack in the rock face of the Kalesan gorge – out of reach for the goats and thus protected. But come the annual monsoons and it will be in a torrent of water and debris grinding […]

Phyllanthus maderaspatensis

Phyllanthus maderaspatensis

I found this species on dry riverbeds.

Socotra plant 14

Socotra plant 14

I found this species in only one place, on the most inaccessible sheer cliffs alongside a river gorge – not even the goats can destroy this one! Please help me identify it – leave a comment 🙂

Croton socotranus

Croton socotranus

Perhaps the most common shrub on Socotra. In many places it dominates the landscape with forest-like growth, reaching several meters tall. It varies in appearance from shrubs with small leaves to small trees with larger leaves. White bark is another variation found in higher altitudes. While traveling around the island you’ll find this species in […]

Aloe perryi

Aloe perryi

It’s amazing how localized the rain and climate is on this island, and when it comes to this species I was about to give up, as all were long past blooming season, and none had any sign of stalks. Except this one on my way to the dragon blood tree forest. Another gift! Endemic.

Lachnocapsa spathulata UV

Yet another species with very dark flowers in UV.

Kalanchoe farinacea

Kalanchoe farinacea

I found several plants of this species, but only this one with vital flowers. It stands on the bare face of a rock overlooking a river valley (Wadi Kalesan) in the northeast of Socotra. A plant at its best – out in the wild and not in a pot! Endemic.

Lachnocapsa spathulata

Lachnocapsa spathulata

One of very few of this species with flowers, and being so late in the season, even this one had just a single flower left. A gift! Is this a variation of the species, or a subspecies? Endemic.