Gulflatbelg (Lathyrus pratensis)

Gulflatbelg (Lathyrus pratensis) kan for mange se ut som en tiriltunge, men gulflatbelgen er en klatreplante som med sine slyngtråder henger seg fast og klatrer opp til lyset ved hjelp av strå og andre vekster i engene der den vokser.

Vokser vanlig der der er fuktig og dypere jord, og denne vokser i en stor gruppe ved trafostasjonen i krysset Sanbukta/Ingierstrandveien.

Naturlig utbredelse i Europa til Mongolia og Himalaya, Marokko, Etiopia, Yemen.

Gulflatbelg (Lathyrus pratensis)

Gulflatbelg (Lathyrus pratensis)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 5 July 2024