Archive for 'Brassicaceae'

Løkurt (Alliaria petiolata)

De fleste anser løkurten som en pest og plage, men de som har så store bestander har vel heller et problem med hvordan jord bruken av den forvaltes. Her i Sandbukta har de virkelig spredt seg langs gjerdet til nummer 1 i år, men det er fordi lindehekken er klippet og jorden i tillegg har […]

Lachnocapsa spathulata UV

Yet another species with very dark flowers in UV.

Lachnocapsa spathulata

Lachnocapsa spathulata

Very soft to the touch. In addition the hairs reflect sunlight, perhaps to significantly reduce water evaporation and overheating during growth. Endemic.

Lachnocapsa spathulata

Lachnocapsa spathulata

One of very few of this species with flowers, and being so late in the season, even this one had just a single flower left. A gift! Is this a variation of the species, or a subspecies? Endemic.

Farsetia longisiliqua

Farsetia longisiliqua

In the northern end of Shuab beach the sheer cliffs provide shade and an extended period of cooler temperatures. This in turn provided me with the joy of seeing many plant species still in bloom and not drooping from lack of water.

Farsetia longisiliqua

Farsetia longisiliqua

In the northern end of Shuab beach the sheer cliffs provide shade and an extended period of cooler temperatures. This in turn provided me with the joy of seeing many plant species still in bloom and not drooping from lack of water.

Åkergull (Erysimum cheiranthoides)

Disse plantene er svært små utgaver av arten, og vokser på grusveien til en av naboene, og er derfor vanskelig å artsbestemme med mindre man kan fotografere de i UV lys.

Lepidium sp

Altitude 3083 metres

Lepidium sp

Altitude 3083 metres