Knollerteknapp (Lathyrus linifolius)

Knollerteknapp (Lathyrus linifolius) vokser vanlig i blandinsskogen, som ved stien til dammen i Delingsdalen over Ingierstrand bad og i veikanten.

Naturlig utbredelse i Europa.

Last updated on 1 July 2024