Kransmynte (Clinopodium vulgare)

Kransmynte (Clinopodium vulgare)

Naturlig utbredelse i Makaronesia, Middelhavslandene, Europa til Sibir og Vest-Himalaya.


Åkermynte (Mentha arvensis)

Åkermynte (Mentha arvensis)

Åkermynten er full av hår og fra bladene siver den umiskjennelige lukten ut ved berøring.


Åkermynte (Mentha arvensis)

Åkermynte (Mentha arvensis)

Siden jeg var liten har det vokst åkermynte i et utløpet av et lite søkk nord på tomten. Er det godt med nedbør renner…


Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)

Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)

De aller fleste skjoldbærerne jeg fant rundt Sjølitjernet vokste godt gjemt nede mellom starr og høyt gress.……


Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)

Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)

Denne er for meg mer spennende på dette stadiet enn når den blomstrer. Den vokser spredt langs elven og langs kanten av…


Åkersvinerot (Stachys palustris)

Åkersvinerot (Stachys palustris)

I randsonen ned mot Sjølitjernet er det tett med nesle, bringebær, mjødurt, skjermplanter og åkersvinerot. Disse er…


Åkersvinerot (Stachys palustris)

Åkersvinerot (Stachys palustris)

Et struttende og livskraftig eksemplar her ved åkerkanten ned mot Sjøliternet.


Klourt (Lycopus europaeus)

Klourt (Lycopus europaeus)

De dypt taggete bladene gjør klourten lett gjennkjennelig også utenom blomstringstiden. Naturlige utbredelse i Europa…


Klourt (Lycopus europaeus)

Klourt (Lycopus europaeus)

Denne fant jeg på stranden, på nedsiden av gangstien på hovedstranden i sør. Jeg har også funnet den ved Nydammen nord…


Bakketimian (Thymus pulegioides)

Bakketimian (Thymus pulegioides)

Tørrbakkeengene på Hovedøya er fulle av farger og planter som nå blomstrer i ulik høyde, der bakketimian pryder sine…


Dragehode (Dracocephalum ruyschiana)

Dragehode (Dracocephalum ruyschiana)

Struttende skudd og et potensielt blomsterflor i blått - om fuktigheten vedvarer. Ved første øyekast minnet disse om…