Åkersvinerot (Stachys palustris)

I randsonen ned mot Sjølitjernet er det tett med nesle, bringebær, mjødurt, skjermplanter og åkersvinerot. Disse er blandt de flotteste og kraftigste jeg har sett.

Åkersvinerot (Stachys palustris)

60.2578,11.5078 

Last updated on 1 September 2013