Myrhatt (Comarum palustre)

Det vokser noen få eksemplarer av myrhatt (Comarum palustre) i vannkanten av dammen i Delingsdalen over Ingierstrand bad. Blomstene er viktig matstasjon for en mengde ulike insekter, deriblandt mygg, fluer og biller som sees her.

Naturlig utbredelse i subarktisk og tempertert nordige halvkule.

Myrhatt (Comarum palustre)

Myrhatt (Comarum palustre)

Myrhatt (Comarum palustre)

Myrhatt (Comarum palustre)

Last updated on 1 July 2024