Enghumleblom (Geum rivale)

Enghumleblom (Geum rivale)

I blomst er dette en vakker og dekorativ art, men straks tiden er kommet for frøspredning, er dette en av mange arter…


Krypmispel (Cotoneaster horizontalis)

Krypmispel (Cotoneaster horizontalis)

Man kan si hva man vil om den invaderende og svartelistete fremmedarten krypmispel - høstfargene den produserer er av…


Sølvmure (Potentilla argenta) UV

Sølvmure (Potentilla argenta) UV

I UV lys er mureblomsten svært forskjellig fra det ensfargete gule vi ser. Ingen tvil om hvor godsakene er for de som…


Plomme (Prunus domestica)

Plomme (Prunus domestica)

Uten frukten kan bladene vanskelig skilles fra den domestikerte plommen. Men voksestedet gir nok en god pekepinn året…


Plomme (Prunus domestica)

Plomme (Prunus domestica)

Så lenge jeg kan huske (40 år) har det vokst plommer i to grupper i Sandbukta. En vokser i hagen til nummer 1 og sprer…


Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Mjødurtens frukt kan minne om en sammenrullet hånd, der tommelen er dekket til av de andre fingrene.


Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Når mjødurt vokser så tett og i så store menger at de danner enger som her hos naboen i Sandbukta, både ser det vakkert…


Slåpetorn (Prunus spinosa)

Slåpetorn (Prunus spinosa)

De lange smale bladene ligner ingen andre i kirsebærslekten.


Slåpetorn (Prunus spinosa)

Slåpetorn (Prunus spinosa)

Det vokser mange slåpetorn syd på Jeløya, og skal man dømme etter kartene blir det mange måltider om noen uker. Frukten…


Sølvmure (Potentilla argenta)

Sølvmure (Potentilla argenta)

Det vokser mye sølvmure her, og denne trives i innkjørselen. Den ligner veldig på Grå sølvmure (Potentilla neglecta) ,…


Sølvmure (Potentilla argenta)

Sølvmure (Potentilla argenta)

I motsetning til Grå sølvmure (Potentilla neglecta). er bladene til sølvmuren lite behåret på oversiden.


Knollmjødurt (Filipendula vulgaris)

Knollmjødurt (Filipendula vulgaris)

Hos mange planter er frukten nesten flottere enn selve blomsten. Hos knollmjødurten synes jeg frukten helt klart er mer…