Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Når mjødurt vokser så tett og i så store menger at de danner enger som her hos naboen i Sandbukta, både ser det vakkert ut og lukter umiskjennelig mjødurt på lang avstand.

Heldigvis har naboen innsett at grunnen her er for fuktig og bløt til plen, slik at at de har latt mjødurten vokse fritt, og med det har en nydelig eng av mjødurt vokst frem her.
Og med det et langt rikere liv enn en kort plen kan by på!

Last updated on 15 December 2020