Knollmjødurt (Filipendula vulgaris)

Det skal ikke mange dagene til med varme og sol før det skrinne jordsmonnet knollmjødurten vokser i tørker helt inn.

Når det er jevn fuktighet som denne forsommeren blir blomsterprakten en struttende overflod og de duvende blomsterstandene til knollmjødurten vokser så høye som de er i stand til.

Knollmjødurten er en rak motsetning til den vanlige mjødurten som kun vokser på de fuktigste plasser der jorden er dyp. Begge synes jeg lukter ganske så likt – den umuskjennelige “mjødurtduften”.

Naturlig utbredelse i Azorene, Nordvest-Afrika, Europa til Sibir og Iran.

Knollmjødurt (Filipendula vulgaris)

Knollmjødurt (Filipendula vulgaris)

Knollmjødurt (Filipendula vulgaris)

Knollmjødurt (Filipendula vulgaris)

Last updated on 2 May 2023