Akeleie (Aquilegia vulgaris)

Bladene ligner ingen andre jeg kan komme på, så denne er lett å kjenne igjen i hele vekstsesongen.

Naturlig utbredelse i Europa.

Last updated on 4 May 2023