Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Med alt regnet i sommer, har mjødurt (Filipendula ulmaria) hatt en god sesong i år og står høye og kraftige. Mange er enda ikke ferdige med blomstringen, selv om det snart er august.

Duften er umiskjennelig, og kjennes på lang avstand når det står mange samlet som her i Sandbukta.

Naturlig utbredelse i Europa, Russland, Iran.

Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Mjødurt (Filipendula ulmaria)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 27 June 2024