Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)

Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)

Skogsivaks vokser i og nær vann, som her i et skogkledt tilsig til Nydammen, nord for Gjersjøen. Naturlig…


Eleocharis sp

Eleocharis sp

In the more permanent water pools around SouthWild Pantanal, I found good populations of this species. I was in luck…


Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

Enkelte steder langs land og utover de grunne områdene i Gjersjøen vokser det skoger av sjøsivaks. I år er det flere…


Havsivaks (Schoenoplectus maritimus)

Havsivaks (Schoenoplectus maritimus)

Som navnet tisier trives denne ved sjøen, og disse vokser sør på Jeløya der de vokser i tette grupper enkelte steder.…


Dystarr (Carex limosa)

Dystarr (Carex limosa)

Ved Sjølitjernet er dette en av flere starrarter, men denne er nok den enkleste å artsbestemme. Med sine hengende…


Slåttestarr (Carex nigra)

Med skikkelig forstørrelse som her, kan man se hvordan hvert fruktemne på flåttestarren ser ut som om det er bygget opp…


Langstarr (Carex elongata)

Langstarr (Carex elongata)

Etterhvert som fruktenmene modnes og blir tyngre, vokser også stråene litt. Resultatet er at de lange og tynne stråene…


Grønnstarr (Carex demissa)

Grønnstarr (Carex demissa)

Gjennom årene har (heldigvis) de menenskelagde sperrene og dreneringsanordningene i Sandbukta begynt å gå i oppløsning,…


Grønnstarr (Carex demissa)

Grønnstarr (Carex demissa)

Forhåpentligvis får Sandbuktas "nye" sump og myrlendte del være i fred for nye drenerings og "ryddearbeid", slik at vi…


Langstarr (Carex elongata)

Langstarr (Carex elongata)

Jeg har gått forbi denne tuen utallige ganger, men først i dag tatt en nærmere titt på den fordi den fremdeles var i…


Langstarr (Carex elongata)

Langstarr (Carex elongata)

Langstarren har lange smale blader og stilk og kjennes ru og grov, noe som ved nærmere ettersyn kan sees som tette…