Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

Enkelte steder langs land og utover de grunne områdene i Gjersjøen vokser det skoger av sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris).

I år er det flere titalls centimeter lavere vannstand og der det er grunnest har de ikke så mye hjelp av oppdriften i vannet, så de får en mer hengende fremtoning, som disse jeg kunne gå tilnærmest tørrskodd ut til. Like fullt er de langt høyere enn meg, så her er det nok bare elgen som har full oversikt.

Naturlig utbredelse i Europa, Middelhavslandene til Mongolia, Japan, sørlige Afrika.

Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

Last updated on 24 June 2024