Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)

Bladene til kjempepiggknopp (Sparganium erectum) har en dyp kjøl som gir de et trekantet preg.

Naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Asia og Nord-Afrika.

Last updated on 30 June 2024