Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)

Kjempepiggknopp (Sparganium erectum) er store, kraftige og langt over meterhøye høye planter.

Disse vokser i store grupper i de vannfylte grøftene langs grusveien til Bjørnrud, etter naturreservatskiltet for Delingsdalen.

Dette er eneste lokasjon jeg vet om til nå her i området.

Naturlig utbredelse i Europa til Sentral-Asia og Nord-Afrika.

Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)

Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)

Last updated on 30 June 2024