Langstarr (Carex elongata)

Langstarren har lange smale blader og stilk og kjennes ru og grov, noe som ved nærmere ettersyn kan sees som tette småpigger.

Last updated on 15 December 2020