Bleikstarr (Carex palescens)

Vokser i næringsrik blandingsskog i skråningen ned mot veien og husene i Sandbukta.

I motsetning til de som vokser ved den lysfattige demningen over Ingierstrand er disse mindre hengende i vekst, så aksene er oppreist og plantene mer “struttende”.

Last updated on 15 December 2020