Kornstarr (Carex panicea)

Om våren går det utrolig fort mellom de ulike tilstandene i vegetasjonen – som her – før pollenbærerne på hannblomsten har rukket å modnes og slippe sin last ut i vind og vær. Når fargene er på sitt mest klare og rene. Noen dager senere er dette over og fruktgjemmene begynner og vokse.

Disse vokser langs stien fra Sandbukta ned til Ingierstrand i blandingsskog med en grunn der det alltid er vannføring – selv på de tørreste delene av sommeren. Om våren eller etter godt med regn blir dette en foss ned det stupbratte partiet ut Bunnefjorden. Jorden de står i er næringsrik og det vokser en mengde spennende planter her.


Hunnblomsten.

Last updated on 15 December 2020