Tettstarr (Carex spicata)

Vokser i tørrbakken mot sjøen hos nummer 4.

Ligner svært på piggstarr, men tettstarren har spissbuet slirehinne som vises tydelig når man trekker ut et blad. Da vil man på innsiden se den spisse buen som var festet til stengelen. På piggstarren er denne buen rund.

Tettstarren har heller ikke brune slirer ved bakken og vokser trorlig mest på tørrbakker.


Her vises tydelig den spisse buen som er et av kjennetegnene på tettstarren.

Last updated on 15 December 2020