Fingerstarr (Carex digitata)

Fingerstarren blomstrer samtidig med hårfrytlen, og i skogen over Sandbukta er det tett i tett med fingerstarrtuer mellom hårfrytlene.

Faktisk har et flott eksemplar slått seg ned i singelgangen på tomta. Det er vel nærmest ikke til å unngå hverken hårfrytle eller fingerstarr i hagen når skogen rundt er så tett befolket meg begge artene.

Last updated on 15 December 2020