Grønnstarr (Carex demissa)

Gjennom årene har (heldigvis) de menenskelagde sperrene og dreneringsanordningene i Sandbukta begynt å gå i oppløsning, slik at bekken fra åsen sakte men sikker har begynt å komme opp i dagen. En av konsekvensene er at nedre del av plenen nå har blitt fuktig og myrlendt og dermed farlig får gressklippermannen som etter flere spinn og nesten fastslåst nå har sluttet å kjøre over denne delen.

Dermed har vekster som trives i denne biotopen nå fått vokse seg frem til voksne individer – som denne bestanden med grønnstarr (Carex demissa).

Naturlig utbredelse i Europa til Vest-Himalaya.

Grønnstarr (Carex demissa)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 29 June 2024