Grønnstarr (Carex demissa)

Grønnstarr (Carex demissa) ligner på beitestarr med hannakset sitter på et lengre skaft enn beitestarren og dekkskjellet på fruktemnet er mer brunt enn beitestarrens gulbrune.

Forhåpentligvis får Sandbuktas “nye” sump og myrlendte del være i fred for nye drenerings og “ryddearbeid”, slik at vi får beholde denne nødvendige variasjonen i nærområdet, og med den grønnstarren.

Naturlig utbredelse i Europa til Vest-Himalaya.

Grønnstarr (Carex demissa)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 29 June 2024