Ved Sjølitjernet er dette en av flere starrarter, men denne er nok den enkleste å artsbestemme.

Dystarr (Carex limosa)
Med sine hengende hunnaks blir dette i mitt hode dinglestarr, der hunnaksene dingler i vinden som klokker. “Dy” – hva er det?

Related Photos

No related posts.