Lodnestarr (Carex hirta)

En liten bestand lodnestarr (Carex hirta) vokser i grøften langs grusveien som går fra Ingierstrandveien og innover langs Gjersøelven. Grøften går helt bort til der båtopplangsplassen ligger og er dyp og fuktig, og ofte vannfylt som i sommer med mye nedbør.

Lodnestarren er som navnet tilsier lodden på blad og frukt og er ikke til å ta feil av.

Naturlig utbredelse i Europa til iran, Nord-Afrika.

Lodnestarr  (Carex hirta)

Lodnestarr (Carex hirta)

Lodnestarr (Carex hirta)

Lodnestarr (Carex hirta)

Lodnestarr (Carex hirta)

Lodnestarr (Carex hirta)

Last updated on 30 June 2024