Med skikkelig forstørrelse som her, kan man se hvordan hvert fruktemne på slåttestarr (Carex nigra) ser ut som om det er bygget opp av utallige glassaktige kuler. Modningen er godt i gang her, så snart tørker “glasset” ut og alt blir svart.

Naturlig utbredels i temperert nordlige halvkule.

Last updated on 27 June 2024