Karakteristiske blader på nyresildren – avrundete i nedre bladrosett og spisse oppe på stengelen.

Related Photos