Nøstepiggknopp (Sparganium glomeratum)

Nøstepiggknopp (Sparganium glomeratum)

Dette var eneste blomtrende eksemplar i Sjølitjernet, og dene så ut til å vokse ganske dypt i en av de mange lukkete…


Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)

Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)

Bladene har en dyp kjøl som gir de et trekantet preg.


Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)

Kjempepiggknopp (Sparganium erectum)

Store, kraftige og høye planter som er langt over meterhøye. Disse vokser i store grupper i de vannfylte grøftene…