Multe (Rubus chamaemorus)

Multe (Rubus chamaemorus) har naturlig utbredelse i subarktisk og subalpin nordlige halvkule.

Multe (Rubus chamaemorus)

Multe (Rubus chamaemorus)

Skogbygda, Viken, Norway

Last updated on 18 June 2024