Myrklegg (Pedicularis palustris)

Myrklegg (Pedicularis palustris) har kunstferdige frøkapsler som her er tømt av vinden.

Naturlig utbredelse i Øst-Canada, subarktisk og subalpint Europa, Kasakstan til Mongolia og Nord-Xinjiang.

60.2578,11.5078 

Last updated on 27 June 2024