Åkersvinerot (Stachys palustris)

Her er det første paret frø modnet, mens de bakerste to enda er uferdige og hvite. De sitter enn så lenge godt fast, men til slutt slipper taket – med hjelp fra vind og passerende dyr og mennesker.

Dette eksemplaret vokser i Sandbukta, i svingen ned til den gamle bryggen.

Last updated on 15 December 2020