Strandvortemelk (Euphorbia palustris)

Fruktene til strandvortemelk (Euphorbia palustris) er ikke akkurat glatte og fine kuler. Det er som om temaet er høye og så mange rugler som mulig. Assosiasjoner til vorter er nesten uungåelig når man ser på frukten, ihvertfall.

Hvilken fordel gir dette for spredningen av frøene inni? Vindmotstanden blir jo større, men så samler det seg også mer vann.

Når den er moden vil sømmen som sees her åpne og frøene spres.

Naturlig utbredelse i Europa til Xinjiang.

Strandvortemelk (Euphorbia palustris)

Strandvortemelk (Euphorbia palustris)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 30 June 2024