Archive for 'Violaceae'

Leonia crassa

This is a very peculiar tree – full of fruits growing from the trunk, not the tip of the branches. I only encountered this tree, which stands in the garden of the Amazon Research and Conservation Center (ARCC).

Stemorsblomst (Viola tricolor)

Mørk i UV lys – ingen av de lyse områdene i synlig lys er det i UV.

Viola pygmaea

The Condoriri park was a treasure trove of plant species, and I wish I had several days here, as my few hours was far from enough to explore all the incredible miniature plants growing here. Altitude: 4503 metres.

Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Bladene ligner svært mye på vanlig stemorsblom (viola tricolor), så beste tiden for identifisering er under blomstring.

Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Vokser i enden av Sandbukta ned mot sjøen, en avrenningsplass med jevn fuktighet og halvskygge mot nordvest, samt her langs grusveien til Sem der det er relativt skrint men i halvskygge. Ligner veldig på stemorsblomst (tricolor), men begerbladene til åkerstemorsblom er oftest lengre enn kronbladene, i motsetning til stemorsblom som oftest har begerblader kortere enn […]