Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiolen vokser i store og tette bestander langs elven som renner ut i Sjølitjernet i Skogbygda. Faktisk kan jeg ikke…


Stemorsblomst (Viola tricolor) UV

Stemorsblomst (Viola tricolor)

Mørk i UV lys - ingen av de lyse områdene i synlig lys er det i UV.


Stemorsblomst (Viola tricolor)

Stemorsblomst (Viola tricolor)

Det går ikke en eneste vår uten at jeg setter meg mang en gang ned og nyter blomstene på disse hardføre plantene. Jeg…


Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Bladene ligner svært mye på vanlig stemorsblom (viola tricolor), så beste tiden for identifisering er under……


Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Vokser i enden av Sandbukta ned mot sjøen, en avrenningsplass med jevn fuktighet og halvskygge mot nordvest, samt her…


Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiol (Viola palustris)

Flere ganger i vår har jeg gått til demningen i Delingsdalen over Ingierstrand bad for å se etter myrfiolene, men hver…


Krattfiol (Viola mirabilis)

Krattfiol (Viola mirabilis)

Heldigvis husket jeg også i år på å titte innom denne lille bestanden med de velluktene krattfiolene. De virker ikke å…


Bakkefiol (Viola collina)

Bakkefiol (Viola collina)

Bakkefiolen virker sårbar for forandringer, da den i motsetning til de andre fiolartene i området ikke virker like…


Krattfiol (Viola mirabilis)

Krattfiol (Viola mirabilis)

Jeg har totalt oversett disse tidligere da de vokser kun noen meter bortenfor en gruppe bakkefioler mellom…


Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiol (Viola palustris)

Vokser som navnet tilsier der det er fuktig. De jeg har funnet vokser i bekkeoset ved demningen i Delingsdalen.…


Engfiol (Viola canina)

Engfiol (Viola canina)

Den vokser ikke like tallrik som skogfiolen, men en store gruppe rett ved asfalten på Ingierstrandveien ved Sandbukta…


Marsfiol (Viola odorata)

Marsfiol (Viola odorata)

Vokser i store grupper på tomta og sprer seg nærmest ugressaktig med sine utløpere. Den visuelle gleden av mange…