Marsfiol (Viola odorata)

Marsfiol (Viola odorata) vokser i store grupper på tomta og sprer seg nærmest ugressaktig med sine utløpere. Den visuelle gleden av mange mørkelilla blomster tidlig om våren matches med en sterk og særegen duft.

De to øverste kronbladene er de eneste som bretter seg helt ut. De midtre står i 90 graders vinkel, mens den nedre danner en skål, eller landingsplattform for bestøvere. Med litt kreativitet ser blomstene ut som knøttsmå tøfler.

Naturlig utbredelse i Europa til Iran og Nordvest Afrika.

Marsfiol (Viola odorata)

Marsfiol (Viola odorata)

Marsfiol (Viola odorata)

Last updated on 7 July 2024