Stemorsblomst (Viola tricolor)

Det går ikke en eneste vår uten at jeg setter meg mang en gang ned og nyter blomstene på disse hardføre plantene.

Jeg har gitt opp å finne to blomster med identisk fargekombinasjon – her har jeg fokusert på 3 hovedretninger – hvit, gul og blå.

Stemorsblomst (Viola tricolor)

Faktisk er jeg så snodig at jeg i år vannet de som sto der jeg liker å sole meg, slik at de var sikret maksimal vekst, og dermed glede for meg, og de som ser bildene her.

Stemorsblomst (Viola tricolor)
Det er to store og langtlevende grupper her på tomten – den ene på sørvestsiden og den andre i nord – begge på svabergene ned mot sjøen, der kun mosen og noen maure og vårbendelplanter har klort seg fast.

Naturlig utbredelse i Europa til Vest-Sibir og Nordvest Iran.

Last updated on 11 May 2024