Stemorsblomst (Viola tricolor)

Vanlig og tallrik her. En utrolig hardfør og riktblomstrende staude. Den blomstrer fra tidlig om våren til langt ut i oktober om frosten ikke har vært for dyp. Den tåler tørke og trives på de skrinneste mosekledte skråninger. Den har mange fargekombinasjoner og kan være tilnærmet ensfarget.

Spesielt humlen pollinerer denne, men mange insekter besøker stemorsblomsten.

Stemorsblomst (Viola tricolor)

Stemorsblomst (Viola tricolor)

Naturlig utbredelse i Europa til Vest-Sibir og Nordvest Iran.

Last updated on 11 May 2024