Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Åkerstemorsblom (Viola arvensis) vokser i enden av Sandbukta ned mot sjøen, en avrenningsplass med jevn fuktighet og halvskygge mot nordvest, samt her langs grusveien til Sem der det er relativt skrint men i halvskygge.

Ligner veldig på stemorsblomst (tricolor), men begerbladene til åkerstemorsblom er oftest lengre enn kronbladene, i motsetning til stemorsblom som oftest har begerblader kortere enn kronbladene. I tillegg er oftest fargen på kronbladene til åkerstemorblom som her – ensfarget hvite og synlig mindre enn stemorblom som i tillegg er flerfarget (derav navnet tricolor).

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir og Iran, Makaronesia til Nordvest-Afrika.

Last updated on 27 June 2024