Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Bladene til åkerstemorsblom (Viola arvensis) ligner svært mye på vanlig stemorsblom (viola tricolor), så beste tiden for identifisering er under blomstring.

Naturlig utbredelse i Europa til Sibir og Iran, Makaronesia til Nordvest-Afrika.

Last updated on 27 June 2024