Jeg vet bare om et sted bakkefiol (Viola collina) vokser, men der vokser den til gjengjeld i en stor gruppe. Den ligner veldig på lodnefiol, men skiller seg fra den slik:

Bakkefiol:
Bladene er lysegrønne.
Forbladet (et lite, uanselig blad/bladhylster som sitter på selve blomsterstengelen og ser ut som en del av knoppen når knoppen er ny og uten stengel) sitter på øvre halvdel av blomsterstengelen.
Sporen (den bakre delen av blomsten som holder nektaren) er nesten hvit.

Lodnefiol:
Bladene er mørkere grønne.
Forbladet sitter på nedre halvdel av blomsterstengelen, nær bakken.
Sporen har samme farge som kronbladene.

Naturlig utbredelse i temperert Eurasia.

Bakkefiol (Viola collina)

Bakkefiol (Viola collina)

Bakkefiol (Viola collina)

Bakkefiol (Viola collina)

Bakkefiol (Viola collina)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 7 July 2024