Skogfiol (Viola riviniana)

Skogfiol (Viola riviniana) vokser rikelig i området, men aldri i grupper som marsfiolen. De lukter heller ikke, men enkelte steder vokser de likevel så tallrikt at det er et svakt blåskjær i skogbunnen.

Skogfiol og engfiol er ikke lette å skille mellom og i hvertfall ikke bare ved å se på blomsten. Skogfiolen har øreblad (de små bladene som som sitter i par ved hvert ledd) med smale tagger som står rett ut og bladene er bredt hjerteformet.

Skogfiol (Viola riviniana)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 7 July 2024