Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiol (Viola palustris) vokser i store og tette bestander langs elven som renner ut i Sjølitjernet i Skogbygda.…


Stemorsblomst (Viola tricolor) UV

Stemorsblomst (Viola tricolor)

Stemorsblomst (Viola tricolor) er mørk i UV lys - ingen av de lyse områdene i synlig lys er der i UV.


Stemorsblomst (Viola tricolor)

Stemorsblomst (Viola tricolor)

Det går ikke en eneste vår uten at jeg setter meg mang en gang ned og nyter blomstene på disse hardføre plantene. Jeg…


Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Bladene til åkerstemorsblom (Viola arvensis) ligner svært mye på vanlig stemorsblom (viola tricolor), så beste tiden…


Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Åkerstemorsblom (Viola arvensis)

Åkerstemorsblom (Viola arvensis) vokser i enden av Sandbukta ned mot sjøen, en avrenningsplass med jevn fuktighet og…


Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiol (Viola palustris)

Flere ganger i vår har jeg gått til demningen i Delingsdalen over Ingierstrand bad for å se etter myrfiol (Viola…


Krattfiol (Viola mirabilis)

Krattfiol (Viola mirabilis)

Krattfiol (Viola mirabilis) er en velduftende men ikke så vanlig vårglede. Heldigvis husket jeg også i år på å titte…


Bakkefiol (Viola collina)

Bakkefiol (Viola collina)

Bakkefiolen virker sårbar for forandringer, da den i motsetning til de andre fiolartene i området ikke virker like…


Krattfiol (Viola mirabilis)

Krattfiol (Viola mirabilis)

Jeg har totalt oversett denne gruppen krattfiol (Viola mirabilis), da de vokser kun noen meter bortenfor en gruppe…


Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiol (Viola palustris) vokser som navnet tilsier der det er fuktig. De jeg har funnet vokser i bekkeoset ved…


Engfiol (Viola canina)

Engfiol (Viola canina)

Engfiol (Viola canina) vokser ikke like tallrik som skogfiolen, men en store gruppe rett ved asfalten på…


Marsfiol (Viola odorata)

Marsfiol (Viola odorata)

Marsfiol (Viola odorata) vokser i store grupper på tomta og sprer seg nærmest ugressaktig med sine utløpere. Den…