Myrfiol (Viola palustris)

Myrfiolen vokser i store og tette bestander langs elven som renner ut i Sjølitjernet i Skogbygda. Faktisk kan jeg ikke huske å ha sett så store bestander av myrfiol tidligere.

Naturlig utbredelse i subarktisk Amerika, vest og nordvestlige USA, Marokko og Europa til vestlige sibir.

Last updated on 3 June 2023