Archive for 'Snylterotfamilien'

Myrklegg (Pedicularis palustris)

Myrklegg (Pedicularis palustris)

Kunstferdige frøkapsler som her er tømt av vinden.

Myrklegg (Pedicularis palustris)

Myrklegg (Pedicularis palustris)

Det vokser mange spennende planter på de ytterste myrflakene – de som vender ut mot det åpne vannet i Sjølitjernet. Det gjør de vriene å komme til for en som vil ha en nærmere titt. Dette var den eneste jeg fant som var i blomst. Alle andre var for lengst fruktbærende.

Engmarimjelle (Melampyrum pratense)

Stormarimjelle (Melampyrum pratense)

Frøkapslene til stormarimjellen ser ut som et nebb, eller en klo. Her har frøene vokst seg modningsklare og samtidig har “nebbet” tørket tilstrekkelig til at sømmen på oversiden revner slik at frøene kan falle ut og sikre neste neste generasjon. Frøene har falt ut og snart visner planten. Den blir da svart og nesten usynlig […]

Kjerteløyentrøst (Euphrasia stricta)

Kjerteløyentrøst (Euphrasia stricta)

Vokser i tørrbakken i svingen opp til Bjørnsrud gård på Svartskog og skiller seg ut fra andre blomster i tørrbakken, så den er lett å se. Første gang jeg har observert denne i området jeg bor. Den ligner veldig på gråøyentrøst, men kjerteløyentrøsten har ikke så tett med hår og de er heller ikke så […]

Engmarimjelle (Melampyrum pratense)

Stormarimjelle (Melampyrum pratense)

I år virker det som det fuktige været har satt i gang en overdådig fremvekst av engmarimjelle. Enkelte plasser er de nesten dominerende og overgår blåbærlyngen. Innimellom marimjellen skimtes blåbærlyngen.

Engmarimjelle (Melampyrum pratense)

Stormarimjelle (Melampyrum pratense)

Fra gammel av også kalt engmarimjelle. Vokser vanlig her og er ganske uanselig om du ikke går nært på. Den snylter på blandt annet fururøtter og det er nettopp under furutrær den er tallrik, men den vokser også rikelig i bjørkeskogen såvel som blandingsskogen. Enkelte steder vokser den også tett i mellom blåbærlyngen.