Myrklegg (Pedicularis palustris)

Myrklegg (Pedicularis palustris)

Kunstferdige frøkapsler som her er tømt av vinden. 60.2578,11.5078 


Myrklegg (Pedicularis palustris)

Myrklegg (Pedicularis palustris)

Det vokser mange spennende planter på de ytterste myrflakene - de som vender ut mot det åpne vannet i Sjølitjernet. Det…


Engmarimjelle (Melampyrum pratense)

Stormarimjelle (Melampyrum pratense)

Frøkapslene til stormarimjellen ser ut som et nebb, eller en klo.


Kjerteløyentrøst (Euphrasia stricta)

Kjerteløyentrøst (Euphrasia stricta)

Vokser i tørrbakken i svingen opp til Bjørnsrud gård på Svartskog og skiller seg ut fra andre blomster i tørrbakken, så…


Engmarimjelle (Melampyrum pratense)

Stormarimjelle (Melampyrum pratense)

I år virker det som det fuktige været har satt i gang en overdådig fremvekst av engmarimjelle. Enkelte plasser er de…


Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum)

Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum)

Vokser på langt nær like vanlig her som stormarimjellen som sees overalt mellom blåbærlyng og i tett og åpen skog.…


Engmarimjelle (Melampyrum pratense)

Stormarimjelle (Melampyrum pratense)

Fra gammel av også kalt engmarimjelle. Vokser vanlig her og er ganske uanselig om du ikke går nært på. Den snylter på…