Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum)

Vokser på langt nær like vanlig her som stormarimjellen som sees overalt mellom blåbærlyng og i tett og åpen skog. Denne planten fant jeg som en del av en større gruppe ved demningen i Delingsdalen.

Småmarimjelleblomsten er i motsetning til stormarimjellen mye kortere og nesten alltid helt gul.

Last updated on 15 December 2020