Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

På denne vårstengelen har sporkapslene enda ikke åpnet seg og bladene er kun korte buster. Ofte visner stengelen etter at sporene er spredd, og det er da andre bakkeskudd som fortsetter vekstsesongen.

Ofte kan man se disse stengelene vokse frem samtidig med sporstenglene og utover sommeren vil bladene bli lange og hver stengel får et litt bustete uttrykk.

Last updated on 15 December 2020