Engsnelle (Equisetum pratense)

Den korte tiden da alt spirer om våren viser former og farger som kun kan sees på denne tiden, og her er det engsnelle (Equisetum pratense) som fryder mitt øye.

Den vokser ofte sammen med skogsnelle i området, og disse står i sørenden av plenen i Sandbukta.

Naturlig utbredelse i sub-arktiske og tempererte nordlige halvkule.

Engsnelle (Equisetum pratense)

Engsnelle (Equisetum pratense)

Last updated on 27 June 2024