Den korte tiden da alt spirer om våren viser former og farger som kun kan sees på denne tiden, og her er det engsnellen som fryder mitt øye.

Engsnelle (Equisetum pratense)

Den vokser ofte sammen med skogsnelle i området, og disse står i sørenden av plenen i Sandbukta.

Engsnelle (Equisetum pratense)

Related Photos